Kitap Adı Fiyatı
17. YÜZYIL OSMANLI/TÜRK MÜZİĞİ ALİ UFKİ ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAZILARI-1 70 TL
2023 Yılında Türkiye 5 TL
ACADEMIC WRITING FRAMEWORK 140 TL
ALÜMİNYUMUN SERÜVENİ - 1.Baskı 90 TL
Analitik Kimya 8 TL
ANALİTİK MEKANİĞE GİRİŞ - 2. BASKI 140 TL
Analiz 10 TL
Çağdaş Toprak Yapılar ve Alker Uygulayıcının El Kitabı 1.baskı 60 TL
Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker (2.BASKI) 70 TL
Çeken Akıntılar Ve Suda Boğulmalar Çalıştayı Bildiriler Kitabı 2013 TL
Çelik Boruların Projelendirilmesi 18 TL
Cisimlerin Mukavemeti-Güncellenmiş 10. Baskı 150 TL
Dalga Kırınımında Analitik Yöntemler (Tükendi) 22 TL
Diferansiyel Denklemler 4. Baskı 35 TL
Ebrunun Mermer Yüzü 75 TL
ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZ VE OPTİMİZASYONA DAYALI İŞLETİLMESİ 90 TL
Elektromagnetik Alan Teorisi Çözümlü Problemleri I - II 100 TL
Elektromanyetik Alan Teorisinin Temelleri (4.Baskı) 80 TL
Enstrüman yapım eğitiminde oransal ölçeklendirme 60 TL
Essentials of Research Paper Writing 5. Baskı 80 TL
Fizik I Ders Notları 7 TL
Flotasyon 40 TL
FLOTASYON CEVHER HAZIRLAMADA 100 YIL 60 TL
Fonksiyonel Analiz (2. Baskı) 140 TL
GEAR UP FOR PROFICIENCY (3. Baskı) TÜKENDİ TL
GEAR UP ENGLISH COURSE BOOK FOR A1-A2 120 TL
Gemi Formunun Hidrodinamik Dizaynı 10 TL
Gemi ve Deniz Yapıları Stabilitesi Çözümlü Problemler 80 TL
Genel Fizik Deneyleri 7 TL
Genel Jeoloji 9. Baskı 90 TL
Hüseyin Tevfik Paşa ve Linear Algebra 80 TL
İnorganik Teknolojiler 0 TL
INTRODUCTION TO ACADEMIC WRITING 140 TL
İPLİK EĞİRME TEKNOLOJİLERİ 60 TL
İstanbul Boğazı Güneyi ve Haliç'in Geç Kuvaterner (Holosen) Dip Tortulları 10 TL
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz (2. Baskı) 180 TL
İSTANBUL’DA KONUT [binbir çeşit] 90 TL
İstanbul’un Fethi’nden Günümüze TERSANELERİMİZ ve DENİZCİLİK KURULUŞLARIMIZ 170 TL
İtibar ve İtimat SEDAT ÜRÜNDÜL TL
İTÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ TARİHİ 160 TL
İTÜ mimari ta-sarım ar-aştırma la-boratuarı çalışmaları - taarla 90 TL
İTÜ Tarihçesi 15 TL
İTÜ’den 50 Yıllık Anılar TL
JEOLOJİNİN EDUARD SUESS’E KADARKİ KISA TARİHİ 70 TL
Kalitatif Analiz 7 TL
Kaynağın Işıl İşlemi 10 TL
KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM (Türkçe / İngilizce) 190 TL
Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi 70 TL
Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi Çözümlü Problemler 100 TL
Köprülü Kren Hesabı 8 TL
Lineer Cebir Çözümlü Problemleri 2. Baskı 70 TL
Lineer Sınır-Değer Problemleri ve Özel Fonksiyonlar 1. Baskı Çıktı 90 TL
MARITIME ENGLISH FOR TURKISH SEAFARERS – I 140 TL
Matematik 1 Çözümlü Problemleri Genişletilmiş 9. Baskı 90 TL
Matematik I Teoremler- İspatlar- Problemler 90 TL
MEKAN VE KARŞITLIKLAR 80 TL
METİN AHUNBAY’IN İZİNDEN AYATEKLA, BİNBİRKİLİSE VE DARA/ANASTASIOPOLIS ARAŞTIRMALARINDAN ÖZEL KONULAR 70 TL
Mimarlık Tarihi Araştırmaları 2 Architectural Survey at the Necropolis of Larisa (Buruncuk) Larisa (Buruncuk) Nekropolünde Mimari Araştırmalar 90 TL
Mimarlık Tarihi Araştırmaları 3 - Larisa: Different Lives - Different Colours - Farklı Hayatlar - Farklı Renkler 90 TL
Mimarlıkta Değerlendirme (Genişletilmiş 2. Baskı) 50 TL
Mimarlıkta Estetik Değerlendirme 50 TL
Muallim İsmail Hakkı Bey ve Musiki Tekamül Dersleri 25 TL
Mukavemet Esasları 7 TL
Müzik Aritmetiği ve Ses Sistemleri 70 TL
Müzikoloji ve Kaynakları 60 TL
Nükleer Çağın İlk 40 Yılı 8 TL
Ord. Prof. Ata Nutku - Türk Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendislik Eğitiminin Önderi 200 TL
Orff Yaklaşımı - Elementer Müzik ve Hareket Eğitimine Giriş 60 TL
Otomatik Konteyner Terminalleri ve Terminal Yönetim Bilgi Sistemleri 60 TL
PARAMETRE TAHRİKLİ TİTREŞİMLER 80 TL
Plaklar 8 TL
Planlamada Sayısal Yöntemler (2. Baskı Çıktı) 60 TL
Plaser Yataklar 7 TL
Scripta Manent - Sagalassos Arkeolojisini Belgelemek 100 TL
SHARPENING ACADEMIC SKILLS (3.Baskı) TÜKENDİ 0 TL
Sözlü Yazılı ve Bilimsel Anlatım Teknikleri 7 TL
SPEED UP YOUR WRITING SKILLS 120 TL
Strength of Materials 200 TL
Tansör Analizi 80 TL
Tekerlekli Koltuktaki İnsanların Hayatından Tablolar 7 TL
Teknik İngilizce 6. Baskı 70 TL
TELEVİZYON DİYE BİR ŞEY VARMIŞ - TÜRKİYE’DE TELEVİZYONCULUĞUN BAŞLANGIÇ ÖYKÜSÜ 1951-1971 İTÜ TV DÖNEMİ” 80 TL
The Armenian File - Ermeni Dosyası TL
Theory and Practice of Ship Handling 130 TL
Türkiye Mutluluk Atlası 40 TL
Uçuşun 100.Yılında Modern Aerodinamiğin Temelleri 80 TL
Üniversitelerimiz Nereden Nereye Getirildi? 8 TL
Uretim Metalürjisi 8 TL
Writing Research Papers 15 TL
Yaşamın Evrimi Fikrinin Darwin Döneminin Sonuna Kadarki Kısa Tarihi 70 TL
Yazıları ve Röloveleriyle Sedat Çetintaş 1000 TL
Yüksek Matematik 10 TL
YÜZEY AKTİF MADDELER KİMYASI ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 60 TL