Kitap Adı Fiyatı
17. YÜZYIL OSMANLI/TÜRK MÜZİĞİ ALİ UFKİ ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAZILARI-1 45 TL
2023 Yılında Türkiye 5 TL
ACADEMIC WRITING FRAMEWORK 70 TL
ALÜMİNYUMUN SERÜVENİ - 1.Baskı 75 TL
Analitik Kimya 8 TL
ANALİTİK MEKANİĞE GİRİŞ - 2. BASKI 75 TL
Analiz 10 TL
Çağdaş Toprak Yapılar ve Alker Uygulayıcının El Kitabı 1.baskı 25 TL
Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker (2.BASKI) 65 TL
Çeken Akıntılar Ve Suda Boğulmalar Çalıştayı Bildiriler Kitabı 2013 TL
Çelik Boruların Projelendirilmesi 18 TL
Cisimlerin Mukavemeti-Güncellenmiş 10. Baskı 60 TL
Dalga Kırınımında Analitik Yöntemler (Tükendi) 22 TL
Diferansiyel Denklemler 4. Baskı 35 TL
Ebrunun Mermer Yüzü 70 TL
ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZ VE OPTİMİZASYONA DAYALI İŞLETİLMESİ 60 TL
Elektromagnetik Alan Teorisi Çözümlü Problemleri I - II 70 TL
Elektromanyetik Alan Teorisinin Temelleri (4.Baskı) 50 TL
Enstrüman yapım eğitiminde oransal ölçeklendirme 25 TL
Essentials of Research Paper Writing 5. Baskı 60 TL
Fizik I Ders Notları 7 TL
Flotasyon 8 TL
FLOTASYON CEVHER HAZIRLAMADA 100 YIL 40 TL
Fonksiyonel Analiz (2. Baskı) 110 TL
GEAR UP FOR PROFICIENCY (3. Baskı) 65 TL
GEAR UP ENGLISH COURSE BOOK FOR A1-A2 55 TL
Gemi Formunun Hidrodinamik Dizaynı 10 TL
Gemi ve Deniz Yapıları Stabilitesi Çözümlü Problemler 70 TL
Genel Fizik Deneyleri 7 TL
Genel Jeoloji 9. Baskı 60 TL
Hüseyin Tevfik Paşa ve Linear Algebra 60 TL
İnorganik Teknolojiler 8 TL
INTRODUCTION TO ACADEMIC WRITING 55 TL
İPLİK EĞİRME TEKNOLOJİLERİ 35 TL
İstanbul Boğazı Güneyi ve Haliç'in Geç Kuvaterner (Holosen) Dip Tortulları 10 TL
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz (2. Baskı) 180 TL
İSTANBUL’DA KONUT [binbir çeşit] 50 TL
İstanbul’un Fethi’nden Günümüze TERSANELERİMİZ ve DENİZCİLİK KURULUŞLARIMIZ 65 TL
İtibar ve İtimat SEDAT ÜRÜNDÜL TL
İTÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ TARİHİ 60 TL
İTÜ mimari ta-sarım ar-araştırma la-boratuvarı çalışmaları - taarla 45 TL
İTÜ Tarihçesi 10 TL
İTÜ’den 50 Yıllık Anılar 5 TL
JEOLOJİNİN EDUARD SUESS’E KADARKİ KISA TARİHİ 60 TL
Kalitatif Analiz 7 TL
Kaynağın Işıl İşlemi 10 TL
KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM (Türkçe / İngilizce) 110 TL
Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi 40 TL
Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar Teorisi Çözümlü Problemler 60 TL
Köprülü Kren Hesabı 8 TL
Lineer Cebir Çözümlü Problemleri 2. Baskı 35 TL
Lineer Sınır-Değer Problemleri ve Özel Fonksiyonlar 1. Baskı Çıktı 40 TL
MARITIME ENGLISH FOR TURKISH SEAFARERS – I 75 TL
Matematik 1 Çözümlü Problemleri Genişletilmiş 9. Baskı 60 TL
Matematik I Teoremler- İspatlar- Problemler 35 TL
MEKAN VE KARŞITLIKLAR 90 TL
METİN AHUNBAY’IN İZİNDEN AYATEKLA, BİNBİRKİLİSE VE DARA/ANASTASIOPOLIS ARAŞTIRMALARINDAN ÖZEL KONULAR 40 TL
Mimarlık Tarihi Araştırmaları 2 Architectural Survey at the Necropolis of Larisa (Buruncuk) Larisa (Buruncuk) Nekropolünde Mimari Araştırmalar 45 TL
Mimarlık Tarihi Araştırmaları 3 - Larisa: Different Lives - Different Colours - Farklı Hayatlar - Farklı Renkler 55 TL
Mimarlıkta Değerlendirme (Genişletilmiş 2. Baskı) 20 TL
Mimarlıkta Estetik Değerlendirme 20 TL
Muallim İsmail Hakkı Bey ve Musiki Tekamül Dersleri 25 TL
Mukavemet Esasları 7 TL
Müzik Aritmetiği ve Ses Sistemleri 40 TL
Müzikoloji ve Kaynakları 35 TL
Nükleer Çağın İlk 40 Yılı 8 TL
Ord. Prof. Ata Nutku - Türk Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendislik Eğitiminin Önderi 80 TL
Orff Yaklaşımı - Elementer Müzik ve Hareket Eğitimine Giriş 25 TL
Otomatik Konteyner Terminalleri ve Terminal Yönetim Bilgi Sistemleri 30 TL
PARAMETRE TAHRİKLİ TİTREŞİMLER 70 TL
Plaklar 8 TL
Planlamada Sayısal Yöntemler (2. Baskı Çıktı) 35 TL
Plaser Yataklar 7 TL
Scripta Manent - Sagalassos Arkeolojisini Belgelemek 95 TL
SHARPENING ACADEMIC SKILLS (3.Baskı) 65 TL
Sözlü Yazılı ve Bilimsel Anlatım Teknikleri 7 TL
SPEED UP YOUR WRITING SKILLS 50 TL
Strength of Materials 90 TL
Tansör Analizi 55 TL
Tekerlekli Koltuktaki İnsanların Hayatından Tablolar 7 TL
Teknik İngilizce 6. Baskı 50 TL
TELEVİZYON DİYE BİR ŞEY VARMIŞ - TÜRKİYE’DE TELEVİZYONCULUĞUN BAŞLANGIÇ ÖYKÜSÜ 1951-1971 İTÜ TV DÖNEMİ” 40 TL
The Armenian File - Ermeni Dosyası 18 TL
Theory and Practice of Ship Handling 60 TL
Türkiye Mutluluk Atlası 30 TL
Uçuşun 100.Yılında Modern Aerodinamiğin Temelleri 45 TL
Üniversitelerimiz Nereden Nereye Getirildi? 8 TL
Uretim Metalürjisi 8 TL
Writing Research Papers 15 TL
Yaşamın Evrimi Fikrinin Darwin Döneminin Sonuna Kadarki Kısa Tarihi 40 TL
Yazıları ve Röloveleriyle Sedat Çetintaş 200 TL
Yüksek Matematik 10 TL
YÜZEY AKTİF MADDELER KİMYASI ve ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI 45 TL