İTÜ Vakfı, kurulduğu yıldan bugüne kadar başta İTÜ öğrencileri olmak üzere, özellikle teknik alanda öğrenim gören öğrenciler için nitelikli kitapların basım ve dağıtımını temel görevlerinden biri saymıştır. Bu anlayış doğrultusunda, bugüne kadar İTÜ’nün kendi alanında önde gelen akademisyenlerinin 100 civarında kitabı yayımlanmış, Vakfa bağışlanan onlarca eserin öğrencilere ulaştırılması sağlanmıştır.

İTÜ Vakfı Yayınları, lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler için temel eser, ileri düzeyde bilgilere gereksinim duyan araştırmacılar için başvuru kaynağı niteliğinde olup, uluslararası saygınlığı olan İTÜ öğretim üyelerinin imzasını taşımaktadır. Pek çoğu temel kaynak niteliğinde ve dünyanın her yerinde, her dilde yayımlanabilme olanağı bulacak olan bu eserlerin Türkçe’ye kazandırılmasından dolayı İTÜ Vakfı onur duymaktadır.

Bu eserler arasında inşaat, mimarlık, elektrik-elektronik, matematik, gemi, uçak-uzay, kimya, İngilizce, makine, fizik, maden, müzik gibi disiplinlerden çok sayıda yayının yanı sıra, Yazıları ve Rölöveleriyle Sedat Çetintaş, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz, Ord.Prof. Ata Nutku: Türk Gemi İnşaatı Endüstrisi ve Mühendislik Eğitiminin Önderi, Yaşamın Evrimi, Müzikoloji gibi başvuru niteliğindeki eserler de İTÜ Vakfı tarafından literatüre kazandırılmıştır.

Yayın faaliyetlerini, Resmi Senedindeki önemli amaçlarından biri olarak büyük özveri ile sürdüren İTÜ Vakfı, bir taraftan öğretim üyelerini piyasadaki ticari yükle karşı karşıya bırakmayacak şekilde desteklemekte, diğer taraftan bu yayınlarını öğrencilere erişilebilir fiyatlarla sunmaktadır.

İTÜ Vakfı, yayıncılık hizmeti ile akademik alanda önemli bir ihtiyaca cevap verirken, diğer taraftan bu faaliyetinden sağladığı gelir ve kimi yazarların duyarlılıkla bağışladıkları teliflerle İTÜ öğrencilerine karşılıksız eğitim bursu vermekte, geleceğimizin yapı taşları gençlerimizi desteklemektedir.

İTÜ Vakfı, akademik yayınlarda 30 yıla yaklaşan deneyim ve birikimi ile, bu kez Üniversite Hazırlık Kitapları alanında rol almak üzere yeni bir adım atmıştır. Lise öğrencilerinin üniversite hedefine ulaşmalarına katkıda bulunmak amacıyla girişilen bu yeni yayın hamlesi, bu alanda deneyim sahibi İTÜ mezunlarından oluşan bir grupla ortak yürütülen bir proje şeklindedir. İçerikleri İTÜ öğretim üyelerinden oluşturulan komisyonlarca titiz bir incelemeden geçirilen Üniversite Hazırlık ve Lise 9-10-11. sınıf kitapları biçim olarak farklı, içerik olarak iddialı, yeni bir sistemle “İMES-İTÜ MODÜLER EĞİTİM SİSTEMİ” adı altında öğrencilere ve eğitim kurumlarına sunulmaktadır.

Önümüzdeki dönemde mevcut yayınlarımızın yeni basımlarını yaparken; İTÜ’nün tartışılmaz öğretim niteliğini ve her biri alanında uzman akademisyenlerinin sahip olduğu birikimi aktaracakları daha fazla sayıda eseri literatüre kazandırmak, çeviri eserler ve farklı disiplinlerden temel kaynak niteliğindeki orijinal eserlere de yayınlarımız arasında yer vermek, tüm illerde yayınlarımıza erişilebilirliği kolaylaştırmak hedeflerimiz arasında yer almaktadır.