Mimarlıkta Değerlendirme (Genişletilmiş 2. Baskı)

Yazar Prof. Dr. Mete TAPAN

Yayın Tarihi : 2004

Sayfa Sayısı : 96

ISBN NO : 978-605-9581-03-5

Mimari ürünün değerlendirilmesi mimarlık alanının en çok tartışılan konularından birisidir. Mete Tapan bu kitapta değerlendirme sürecinin bilinçli yapılması sorununu ele alarak  değer, değerlendirme analizleri ve estetik gibi kavramları irdeledikten sonra mimarlık ürününün nesnel kavramlarla anlatılmasına ilişkin konulara açıklık getirmektedir. Bir yandan karar vermenin mimarlık eylemi kapsamında eksplisitleşmesini amaçlayan, öte yandan da mimarla işveren arasındaki diyaloğun sağlıklı bir biçimde yapılmasına olanak sağlayan yaklaşımları ortaya koyan yapıt, özne ile nesne arasında oluşan değer olgusunu bilimsel bir anlatımla dile getirmiştir. Çalışmada ayrıca mimarlık ürünleriyle ilgili değerlendirmede estetik sorununun ele alınmasına olanak veren yarar-değer analizi ayrıntılı bir biçimde ele alınmış ve bu analize uygun geliştirilen değerlendirme teknikleri ortaya konmuştur.

Mete TAPAN, uzun yıllar İTÜ Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmış ve 2006 yılında emekli olmuştur. Tapan halen Arel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Teknoloji ve tasarım ilişkisi, Cumhuriyet Dönemi mimarisi ve koruma konularında araştırma kitap ve makaleleri vardır. TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü’nde Peer Review görevi ve uzun süre T.C. Kültür Bakanlığı Tabiat ve Kültür Varlıkları  Yüksek ve Bölge Koruma Kurulları’nda üyelik ve başkanlık yapmıştır.
 
Boyut: 17x23,5 cm

Satış Fiyatı : 20 TL.