İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz (2. Baskı)

Yazar Editör: Mehmet Karaca, Yazarlar: Mustafa Kaçar, Tuncay Zorlu, Burak Barutçu, Atilla Bir, C.Ozan Ceyhan, Aras Neftçi

Yayın Tarihi : 2013

Sayfa Sayısı : 420

ISBN NO : 978-605-4778-10-2

240 yıllık geçmişi ile, Osmanlı’dan bugüne mühendislik ve teknik eğitimin devam ettiği yegane kurum olarak  İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk modernleşme tarihi açısından  müstesna bir konuma sahiptir.  Yetiştirdiği bilim insanları ile, mühendisliğin  Türkiye’deki gelişimine yaptığı genel katkılara ilaveten, yine bünyesinden çıkardığı sayısız devlet adamı, iş adamı ve bürokratın modern Türkiye’nin inşasında üstlendikleri öncü roller de dikkate alındığında, İTÜ’nün Türk modernleşme tarihi açısından yüklendiği tarihi misyon daha da belirginleşir. Bu sebeple, İTÜ’nün kurumsal tarihi ve sahip olduğu entelektüel hafıza ve ortam, toplum olarak neredeyse son 250 yıllık çağdaşlaşma serüvenimizin kodlarını taşıyan çok değerli bir birikimi ifade ediyor olmasına karşın, bugüne kadar İTÜ’nün kurumsal tarihinin yazılmamış olması hüzün verici bir eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır.
İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz isimli bu eser, bu konudaki genel eksikliğe işaret etmek ve bu eksikliği bir dereceye kadar giderebilmek amacıyla, ilk olarak 2009 yılında fikir olarak ortaya çıktı ve tasarlandı. Bu çalışmanın ana hedefi, genel olarak geçmişten bugüne  ülkemizde mühendislik ve mühendislik eğitimi tarihini aktarmak, bu tarih içerisinde İTÜ’nün rolünü ve geçmişten bugüne kurumsal gelişimini anlatmak ve bütün bunları yaparken de, Türkiye’nin  imar ve inşasında önemli roller oynayan bir kuşağın yetiştiği  bir okulun, kurumsal ve entelektüel  arka planının tarihini de yazarak, daha sonra bu konularda yapılacak sosyal tarih çalışmalarına da yardımcı olacak bir kurum tarihi ortaya koymaktır.
Bu eserin  1. Baskısı  İTÜ’nün çekirdeğini oluşturan ilk kurumların başlangıcından 1980’lere kadar gelen periyodu esas alırken,  ikinci baskıda   Türkiye’de teknik eser neşriyatı ve İTÜ neşriyatının tarihçesi ve binaların tarihini anlatan iki çok özgün bölüm ile genişletildi ve pek çok yeni görsel eklenerek zenginleştirildi. 
Bu çalışmanın, kendi kapsamıyla sınırlı olarak, bu alandaki literatürde önemli bir eksikliği dolduracağını, gelecekteki  benzer çalışmalar için bir referans, daha kapsamlı çalışmalar için ise önemli bir teşvik olacağını ümid ediyoruz. 

Genişletilmiş 2. Baskı
420 sayfa
24x30 cm

Satış Fiyatı : 180 TL.