Planlamada Sayısal Yöntemler (2. Baskı Çıktı)

Yazar Prof. Dr. Vedia Dökmeci

Yayın Tarihi : 2015

Sayfa Sayısı : 176

ISBN NO : 978-605-4778-16-4

Şehirlerin sağlıklı ve etkin olarak planlanması, mevcut fiziksel ve sosyo-ekonomik yapının araştırılması, eğilimlerin ortaya konması ve geleceğin doğru olarak tahmin edilebilmesine bağlıdır. Zamanımızda bilgisayar tekniklerinin yoğun bir biçimde kullanılması, bu alanda ihtiyaç duyulan sayısal yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olmuştur. Bu kitapta, şehir sistemlerinin ve planlama problemlerinin incelenmesinde kullanılan matematiksel modeller açıklanmıştır. Bu modeller şehir nüfusunun ve gereksinilen tesislerin öngörülmesinde, şehirlerin gelişme yönlerinin ve sosyal yapılanmasının belirtilmesinde, ulaşım ağı ve arazi kullanımı değerlendirilmesinde, sanayi ve sosyal tesislerin ve yeni iş merkezlerinin etkin bir biçimde yer seçiminde kullanılmaktadır.

Bu modellerin çözüm yöntemleri açıklanmış ve uygulama örnekleri verilmiştir.

Boyutlar:  16,5 x 23,5 cm

Satış Fiyatı : 35 TL.