Mimarlıkta Estetik Değerlendirme

Yazar Prof. Dr. Mete TAPAN

Yayın Tarihi : 2010

Sayfa Sayısı : 105

ISBN NO : 978-975-97098-1-5

Bu çalışmada yer yer estetik ve değerlendirmeyle ilgili temel görüş ve yorumlara değinilmiş, ayrıca mimarlıkta estetik ve değerlendirme sorunsalı irdelenirken estetik ve değerlendirmeyle ilgili kavramlardan ve kuramlardan söz edilmiştir. Amaç, estetik sorununa, mimarlık uğraşı içinde çok kere değinmek zorunda kalan mimarlara, bu konuya bilinçli bir biçimde yaklaşmaya yardımcı olmak ve aynı zamanda onlara mimarlıkta sağlıklı bir değerlendirmenin estetik boyutu olmadan gerçekleşmeyeceğni anımsatmaktır.

Satış Fiyatı : 20 TL.