Yaşamın Evrimi Fikrinin Darwin Döneminin Sonuna Kadarki Kısa Tarihi

Fikrinin Darwin Döneminin Sonuna Kadarki Kısa Tarihi (Değiştirilmemiş3. Baskı Çıktı!) -

Yazar Prof. Dr. Celâl Şengör

Yayın Tarihi : 2015

Sayfa Sayısı : 192

ISBN NO : 978-605-4778-12-6

(Değiştirilmemiş3. Baskı Çıktı!)

Charles Darwin’in evrim kuramı tüm bilim tarihinin en önemli düşünsel ürünlerinden biridir. Darwin’den sonra insanın hem kendine hem de içinde yaşadığı ve bir parçası olduğu doğaya bakışı çok temelli bir değişime uğramıştır. Darwin ile birlikte insanlık çok daha rasyonel düşünmeye başlamıştır. Ancak evrim fikri Darwin’in değildir.


Darwin yaşamın evrimi için yalnızca akılcı ve gözlemle denetlenebilir, yani bilimsel bir mekanizma bulmuştur. Evrim fikri ise bilimsel düşüncenin kendisi kadar eskidir ve onun gibi günümüz Türkiye’sinin sınırları içindeki eski Miletos şehrinde M.Ö. altıncı yüzyılda doğmuştur. Evrim kuramı eski Yunan doğa felsefecilerince tartışılmış, Orta Çağ’da İslam bilginlerince geliştirilmiştir.

Avrupa’da 17. yüzyılda başlayan bilimsel yeşermenin çerçevesinde yaşamın belirli bir yönde geliştiği düşüncesi de yaygın olarak ele alınmıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri hem biyolojinin hem de jeolojinin gözleme dayanan sağlam temellere oturtulmasıdır. Bu kitap, evrim fikrinin Darwin döneminin sonuna kadarki tarihsel gelişmesini hem biyolojik hem de jeolojik çerçevede ele almaktadır.

Boyutlar: 16,5 x 23,5 cm

Satış Fiyatı : 40 TL.