İSTANBUL’DA KONUT [binbir çeşit]

Yazar Editörler : Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel - Elmira Gür - Dilek Yıldız

Yayın Tarihi : 2016

Sayfa Sayısı : 232

ISBN NO : 978-605- 4778-98- 0

Küreselleşme başta olmak üzere çok farklı faktörlerin etkisi ile son yirmi yılda Türkiye genelinde yaşanan değişim/dönüşüm süreçleri konut olgusunu çok yönlü olarak ele almayı gerekli kılmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım ve Tipoloji Çalışma Grubu öğretim üyeleri ile kurumumuz dışındaki değerli mimar ve araştırmacıların araştırma ve makalelerini içeren bu kitap, İstanbul’da son yirmi yıldır süregelmekte olan hızlı değişim/dönüşüm süreçlerinde konut olgusunun durduğu noktayı farklı boyutlarıyla deşifre etmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede konut politikaları, tarihi kent merkezlerindeki konut yerleşimlerinin değişim süreçleri, kentsel dönüşüm, yasal düzenlemeler ve konut dinamikleri, konut yerleşimlerindeki sosyo-kültürel ve mekânsal çeşitlilik, değişen konut tipolojileri, kentsel katmanlaşma, değişen sınırlar ve konut tercihleri konularına İstanbul’un farklı bölgeleri mercek altına alınarak geniş bir perspektiften bakılmıştır. Hepimizi derinden sarsan çok ani kaybımız Doç. Dr. AytangaDener’in hazırlık ve fikir aşamasında önerdiği ismi ile İstanbul’da konut [binbir çeşit] kitabı onun çok değerli anısına ithaf edilmiştir.

 

Boyutlar : 16,5 x 23,5 cm

Satış Fiyatı : 50 TL.