SPEED UP YOUR WRITING SKILLS

Yazar Semra Gönel, Menekşe Onbaşı, Birol Çetinkaya, Emrah Çeken
Editör: ShawnFarrell

Yayın Tarihi : 2016

Sayfa Sayısı : 144

ISBN NO : 978-605-4778-18-8

“Speed Up Your Writing Skills”, yazma becerisi edinimini gözünde büyüten öğrencileri motive etmek ve bu edinimi kazanmalarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir!

‘İngilizce Akademik Yazı’ becerilerinde üniversite hazırlık öğrencilerine sağlam bir temel oluşturmayı hedefleyen “Speed Up Your Writing Skills”ders kitabı, piyasada var olan kaynakların üniversite düzeyinde bir eğitimin gerekli kıldığı üst düzeydeki hedefleri karşılamadaki yetersizliğinden doğan bir gereksinim sebebiyle, İTÜ’nün nitelikli ve deneyimli kadrosu tarafından yazılmıştır. Bu kitapta, özellikle ülkemiz öğrencilerinin öğrenme yetilerine uygun ve dil eğitiminde ihtiyaç duyacakları stratejik ve pratik öğrenme metodlarını içeren konu anlatımı ve çeşitli örneklendirmesiyle birlikte gerek cümle yapısı ve akademik kelime, gerekse fikir kurgulama ve düzenleme açısından kapasitelerini artıracak yazı çalışmalarına yer verilmiştir. İngilizce dil seviyesi en az “pre-intermediate” (A2) düzeyinde olan üniversite hazırlık öğrencileri ve yazma becerisi zayıf olan daha üst düzeydeki (A2+, B1) öğrencilerin de gereksinimlerini karşılayabilecek bir kaynaktır. Temel cümle yapılarının yazımından başlanıp daha karmaşık cümle yapılarının geliştirilmesiyle devam eden üniteler, paragraf yazımı ve türleriyle sonlanmaktadır. Yazma çalışmaları, kontrollü alıştırmalarla başlayıp serbest yazı ile devam etmektedir. Ayrıca, öğrencilerin fikir edinimini ve kelime dağarcıklarının gelişimini desteklemek için okuma metinleri ve video kaynakları ile desteklenen alıştırmalar hazırlanmıştır.

(İTÜ Kampüslerindeki kitap satış birimlerinde kimlik gösterilerek)

İTÜ öğrencilerine özel Fiyatı : 30 TL. (İTÜ Kampüslerindeki kitap satış birimlerinde kimlik gösterilerek)

Satış Fiyatı : 50 TL.

İTÜ ÖĞRENCİLERİNE 25 TL (İTÜ Kampüslerindeki kitap satış birimlerinde kimlik gösterilerek)