ELEKTRİK ENERJİ SİSTEMLERİNİN ANALİZ VE OPTİMİZASYONA DAYALI İŞLETİLMESİ

Yazar Prof. Dr. Nesrin TARKAN

Yayın Tarihi : 2016

Sayfa Sayısı : 548

ISBN NO : 978-975-7463-39-9

Bu kitapta, bir elektrik enerji sisteminin, en iyi teknik ve en ekonomik durumda kurulması, genişletilmesi ve özellikle işletilmesi için gerekli konular ele alınmıştır. Böylece yapılandırılan ana metinlerde ve özellikle optimizasyon incelemeleri için kullanılan matematiksel yöntemler açıklanarak, olabildiği kadar uygulamalara yer verilmiştir.

Ekonomik değerlere ulaşmadan önce sistemin her türlü işletme koşulunda çözümünün bulunması gereklidir. Bunun için de, genel çözüm yöntemlerinin öncelikle göz önüne alınması zorunludur. Bu yüzden, geniş bir elektrik enerji sistem analizinin ilkeleri, kitabın ilk ve temel bölümlerini oluşturmaktadır. Sistem analizine dayanan teknik ilkelerle ekonomi kurallarının kaynaştırılması sonucu, sistemde en elverişli kuruluş ve işletmelere varılması amaçlanmıştır. Bu nedenle sistem yapısı ve işletilmesiyle etkili her konuya yer verilmeye çalışılmıştır.

Konular, kitap içinde, pratikteki uygulamalara uyan bir sıra gözetilerek düzenlenmiş, az ve öz olarak ancak yeterli boyutta sunulmuştur. Araştırmacılar düşünülerek oldukça geniş kapsamda verilmeye çalışılan “Bibliyografi”  bölümünde de aynı düzen ve sıraya uyulmasına olabildiğince özen gösterilmiştir. Bu haliyle öğrenci, mühendis ve akademisyen olmak üzere yaygın bir kitleye hitap edilmesi hedeflenmiştir.
 
Boyutlar: 16,5 x 23,5 cm

Satış Fiyatı : 60 TL.