Mimarlık Tarihi Araştırmaları 2 Architectural Survey at the Necropolis of Larisa (Buruncuk) Larisa (Buruncuk) Nekropolünde Mimari Araştırmalar

Yazar Turgut Saner, Ilgın Külekçi, Gizem Mater

Yayın Tarihi : 2017

Sayfa Sayısı : 260

ISBN NO : 978-605- 9581-09- 7

1. Baskı - İstanbul

In the second issue of ITU Foundation – Architectural History Research, the necropolis of ancient Larisa (Buruncuk), an important Aegean site, is displayed along with the architectural documentation of its grave units. This main topic is complemented by a text on the first map of Larisa from 1900 and a general description of the site. The necropolis of Larisa predominantly consists of small grave mounds with a ring- wall. The southernmost edge of the entire terrain is crowned by the Great Tumulus which is of colossal size. The formation of the necropolis must have occurred essentially between the 6 th and 4 th centuries BCE. However, discussions of dating, considerations on the social aspect of the graves, and the re-evaluation of 20 th century burial finds will be accomplished over time only after the termination of fieldwork. The texts, drawings and photographs in this issue serve the intention of registering the Larisa survey as an ITU Project, and presenting immediately the city’s necropolis that is of great importance for the studies on the region.

İTÜ Vakfı – Mimarlık Tarihi Araştırmaları’nın ikinci sayısında antik Ege’nin önemli yerleşmelerinden Larisa’nın (Buruncuk) nekropolü ön planda ele alınıyor ve mezar birimlerinin mimari belgelemesi sunuluyor. Bu ana konuya Larisa’nın 1900 yılında çizilen ilk haritasına eğilen bir yazı ve ana hatlarıyla şehrin tanıtımı eşlik ediyor. Larisa nekropolü, çevresi duvarla sarılı çok sayıda mezar tepeciğinden oluşmaktadır. Alanın en güney ucuna da heybetli Büyük Tümülüs yerleştirilmiştir. Nekropolün tarihi şehrin gelişmesiyle paralel olarak esasta MÖ 6.-4. yüzyıllar arasına yerleşebilir. Detaylı tarihleme tartışmaları, mezarların toplumsal rolü üzerine değerlendirmeler ve 20. yüzyıl kazı buluntularının tekrar ele alınması ise ancak arazideki çalışmaların tamamlanmasından sonra zamanla gerçekleşebilecektir. Bu sayıdaki yazılar, çizimler ve fotoğraflar, Larisa çalışmalarının bir İTÜ projesi olarak ilerleyişini tescil etme ve şehrin bölge araştırmaları için büyük önem taşıyan nekropolünü bir an önce tanıtma amacına yöneliktir.

Satış Fiyatı : 45 TL.