Mimarlık Tarihi Araştırmaları 3 - Larisa: Different Lives - Different Colours - Farklı Hayatlar - Farklı Renkler

Yazar Editörler: Turgut Saner – Ilgın Külekçi - Ö. Emre Öncü

Sayfa Sayısı : 348

ISBN NO : 978-975-7463-26-9

İzmir’e bağlı Menemen-Buruncuk yakınlarında kalıntıları görülen Larisa antik şehrinin

mimarisini; kazıları, buluntuları ve güncel araştırmalarıyla birleştiren özel bir sergi etkinliği
bu sayının konusu olarak seçildi. İTÜ ekibinin 2010’da Larisa’da, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve İTÜ’nün desteğiyle
başlayan çalışmaları, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde açılan bir sergiyle görünür oldu,
Müze’nin kurumsal deneyimiyle buluştu. Mimarlık Tarihi Araştırmaları dizisinde, hem Müze
koleksiyonlarında korunan örnekler hem arazideki belgelemelerin ön sonuçları; fotoğraflar,
çizimler ve bir eser kataloğu eşliğinde, tematik bir kurgu içinde paylaşılıyor. İlgili konular
Müze uzmanlarının ve Larisa yüzey araştırması ekibi üyelerinin kısa ve bilgilendirici
yazılarıyla zenginleşiyor.

The special occasion of an exhibition, which has united the architecture of the ancient city
of Larisa near Menemen-Buruncuk (Izmir) with its excavations, finds, and the recent
studies on the site, becomes the topic of this issue. The ongoing fieldworks of the ITU
team from 2010 onwards on the site -with permits from the Ministry of Culture and
Tourism’s Directorate of Cultural Assets and Museums, and the support of ITU- have
become visible through an exhibition in the Istanbul Archaeological Museums, and have
merged with the institutional competence of the Museum. The ancient finds preserved in
the Museum’s collections and the preliminary results of the fieldworks are presented in
the Architectural History Series with photographs and drawings, as well as a catalog
based on a thematic concept. The related topics are enriched by short, informative texts
written by the Museums’s specialists and the team members of the Larisa survey.

Türkçe / İngilizce

Satış Fiyatı : 90 TL.