17. YÜZYIL OSMANLI/TÜRK MÜZİĞİ ALİ UFKİ ARAŞTIRMA VE İNCELEME YAZILARI-1

Yazar Editörler: Nilgün Doğrusöz/Olcay Muslu Gardner/Deniz Tunçer

Yayın Tarihi : 2020

Boyutlar : 16 x 23 cm

Sayfa Sayısı : 277

ISBN NO : 978-605-9581-18-9

“17. Yüzyıl Osmanlı/Türk Müziği: Ali Ufki Araştırma ve İnceleme Yazıları-1” kitabı Ali Ufki’nin eserleri üzerine farklı konulara dikkat çeken betimleyici ve analitik makalelerden oluşmaktadır.

Bu ilk kitap, ardından gelecek diğer kitaplarla birlikte İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji ve Müzik Teorisi lisansüstü ve doktora programında yer alan “16. ve 17. Yüzyıl Türk Müziği Çalışmaları” adlı dersin referans kitapları arasında yerini alması ve bu derse ait ne gibi çalışmalar yapılabileceği konusunda bir emsal teşkil etmesi niyetiyle hazırlanmıştır.

Kitabımız; “Kültürel Diplomasi, Kültürel Yetkinlik ve Kültürel Arabuluculuk”, “Raks, Raksiyye ve Peşrev”
ve “Üç El Yazması: Mecmua-i Saz ü Söz, Turc 292 ve Mezmur” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.

Kitabımızdaki yazılar, pek çok soruya cevap verip kaynaklık ederken, halihazırda bir o kadar soru sormamıza da sebebiyet verecektir.

Satış Fiyatı : 45 TL.